Audiometri och spirometri

Vissa branscher har krav på återkommande hörsel- och/eller lungfunktionskontroller. Till exempel om den arbetande vistas i bullriga eller dammiga miljöer. Detta är något Vår Vård kan bistå med, kontakta oss för mer information.

Skriv ut