Drogtest

Vid misstanke om missbruk av droger kan Vår Vård bistå med drogtester. Därefter får arbetsgivaren en återkoppling.

Skriv ut