Första- eller andradagsintyg

Vår Vård kan bistå med intyg för en anställd som till exempel haft flertalet upprepade korta sjukskrivningar. Detta utfärdas i sådant fall av en sjuksköterska med provtagning vid behov. Efter besöket får arbetsgivaren en kortare återkoppling. Kontakta Vår Vård för mer information.

Skriv ut