Hälsoundersökning

Vår Vårds hälsoundersökningar utförs vanligen med jämna intervaller för olika åldersgrupper eller enligt lagstadgade och/eller fackliga avtal. Innehållet i hälsoundersökningen skräddarsys efter det enskilda företagets behov, nedan ses ett förslag på innehåll.

Vår Vård lämnar därefter statistik och skriver en analys på gruppnivå i de fall hälsoundersökningar har gjorts på fler än 10 personer/företag. Kontakta Vår Vård för mer information.

Skriv ut