Arbetsplatsbedömning och ergonomi

Vår Vård erbjuder bedömning av arbetsmiljön och utifrån fynd från detta ges ergonomisk rådgivning samt kartläggning och sammanställning av förbättringsåtgärder som kan förbättra arbetsmiljön och minska arbetsplatsrelaterad ohälsa. Återkoppling kan ske muntligen och/eller skriftligen efter önskemål. Kontakta Vår Vård för mer information.

Skriv ut